Wednesday, February 06, 2008

Mans raksts par Latvijas NVO

Latvijā daudzas nevalstiskās organizācijas grib kaut ko darīt, nevis kaut ko sasniegt. Tas ir būtisks nevalstiskā sektora problēmu cēlonis.

Šogad radušās bažas par daudzu NVO nonākšanu uz izjukšanas sliekšņa — kādam sargsunim vairs nav naudas, kādam citam biroja izīrētājs divas reizes palielinājis īres maksu, vairākas jaunatnes organizācijas nav saņēmušas cerētā valsts finansējuma apjomus. Protams, rodas jautājums — kāpēc? Pašu NVO atbilde gluži paredzama —valsts nesekmē nevalstisko organizāciju darbu, trūkst naudas, nav attīstīta filantropija un tamlīdzīgi. Bet tas viss jau dzirdēts un nav nekas jauns. Laiks meklēt citus cēloņus un saskatīt iespējas turpmākajai darbībai. Es negribu sūdzēties, jo īpaši negribu neko pārmest mūsu valstij, bet paskatīties kritiski uz pašu Latvijas NVO sektoru, minēt dažus, manuprāt, labus NVO paraugus un sniegt dažus praktiskus padomus, kā grūtībās esošajiem NVO rīkoties šajos apstākļos.

Lasīt tālāk: http://www.politika.lv/index.php?id=15065

No comments: