Thursday, May 11, 2006

Hambantota area, May 3rd - Kids folowing opening ceremony of foundation of new pre-school in Bedda Wewa village in the South.

Hambantotas rajons, 3.maijs - Bērni novēro sāskumskolu celtniecības uzsākšanai veltītu pasākumu Bedda Wewa ciematā

No comments: